Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast

Portcoast - 25/05/2020

Khóa học "Sử dụng cơ bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" đã được khai giảng trở lại sau Giai đoạn Cách ly xã hội. Khóa đào tạo này bao gồm các khóa học Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D, Autodesk Navisworks và Autodesk Infraworks.

Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast
Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast

Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm

Portcoast - 23/05/2020

Chúc mừng sinh nhật tới các thành viên của gia đình Portcoast có ngày ...

Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng

Portcoast - 21/05/2020

Microsoft HoloLens 2, một thiết bị thực tế hỗn hợp kết hợp thiết bị k...

Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

UBND và Sở GTVT tỉnh BRVT, 15/05/2020

Trình bày quy hoạch Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại Ủy ban nhân dân...