Họp về dự án Điện Gió

Portcoast - 26/05/2020

Cuộc họp về Dự án Điện gió với sự tham dự của đại diện Khách hàng, Tổng Giám đốc của Portcoast, Giám đốc Trung tâm CRE.

Họp về dự án Điện Gió
Họp về dự án Điện Gió
Họp về dự án Điện Gió
Họp về dự án Điện Gió
Họp về dự án Điện Gió
Họp về dự án Điện Gió

Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast

Portcoast - 25/05/2020

Khóa học "Sử dụng cơ bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" đã được kh...

Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm

Portcoast - 23/05/2020

Chúc mừng sinh nhật tới các thành viên của gia đình Portcoast có ngày ...

Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng

Portcoast - 21/05/2020

Microsoft HoloLens 2, một thiết bị thực tế hỗn hợp kết hợp thiết bị k...