Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung

Portcoast - 27/05/2020

Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung. Việc kiểm tra sự phục hồi, các mô hình xây dựng, hoạt động trên điện toán đám mây (BIM 360), và cũng là ứng dụng của các kỹ thuật VR và AR trong quản lý dự án đã được trình bày.

 Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung
 Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung
 Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung

Họp về dự án Điện Gió

Portcoast - 26/05/2020

Cuộc họp về Dự án Điện gió với sự tham dự của đại diện Khách hàng, Tổ...

Khóa học "Sử dụng căn bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" cho các kĩ sư của Portcoast

Portcoast - 25/05/2020

Khóa học "Sử dụng cơ bản và nâng cao phần mềm của Autodesk" đã được kh...

Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm

Portcoast - 23/05/2020

Chúc mừng sinh nhật tới các thành viên của gia đình Portcoast có ngày ...