Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast

Portcoast - 29/10/2020

Các nhà quản lý của Samsung C&T đã đến thăm Portcoast và trải nghiệm các sản phẩm của BIM và Scan-to-BIM.

Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast
Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast
Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast
Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast

Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"

Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh - 25/10/2020

Vào ngày 25/10/2020, Portcoast đã có một bài thuyết trình về "Chuyển đ...

Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG

Hyosung Vina Chemicals - 25/10/2020

Cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham quan Hầm chứa LPG ngầm Hyos...

Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định

Tỉnh Nam Định - 25/10/2020

Portcoast tiến hành khảo sát thủy văn, địa hình và đo sâu cho Dự án Nh...