Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG

Hyosung Vina Chemicals - 25/10/2020

Cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham quan Hầm chứa LPG ngầm Hyosung (cách mặt đất -172m) và Cảng hóa chất LPG.

Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG
Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG

Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định

Tỉnh Nam Định - 25/10/2020

Portcoast tiến hành khảo sát thủy văn, địa hình và đo sâu cho Dự án Nh...

Hỗ trợ Bộ Giao Thông Vận Tải và Cục Hàng hải Việt Nam

Cảng Nam Vân Phong - 24/10/2020

Portcoast hỗ trợ bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam thăm cảng Nam Vân Ph...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề:...