Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề:

Buổi hội thảo hôm nay nói về các vấn đề sau:

  1. "From book to AR", trình bày bởi : Thanh Bạch, Tuấn Nhân, Đại An (Portcoast's BIMLab)
  2. "Real-time 3D (RT3D) Technology - Game on web", trình bày bởi: Đại An, Phú Hải (Portcoast's BIMLab)
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Họp trực tuyến với Consortium of Zarubezhneft, Total, Siemens, Novatek và PVPower

Portcoast - 23/10/2020

Họp trực tuyến với tập đoàn Zarubezhneft, Total, Siemens, Novatek và P...

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam và Chúc mừng sinh nhật các thành viên sinh vào tháng 10

Portcoast - 20/10/2020

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam và các thành viên có sinh nhật trong th...

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast

Portcoast - 16/10/2020

Tổng giám đốc công ty TNHH hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast và thả...