Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định

Tỉnh Nam Định - 25/10/2020

Portcoast tiến hành khảo sát thủy văn, địa hình và đo sâu cho Dự án Nhiệt điện Than I 2 x 600MW tại Nam định

Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định
Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định

Hỗ trợ Bộ Giao Thông Vận Tải và Cục Hàng hải Việt Nam

Cảng Nam Vân Phong - 24/10/2020

Portcoast hỗ trợ bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam thăm cảng Nam Vân Ph...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề:...

Họp trực tuyến với Consortium of Zarubezhneft, Total, Siemens, Novatek và PVPower

Portcoast - 23/10/2020

Họp trực tuyến với tập đoàn Zarubezhneft, Total, Siemens, Novatek và P...