Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"

Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh - 25/10/2020

Vào ngày 25/10/2020, Portcoast đã có một bài thuyết trình về "Chuyển đổi số xây dựng: BIM, SCAN-TO-BIM, 3D Laser Scanning, Visualization technology" tại buổi hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0".

Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"
Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"
Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"
Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"
Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"
Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"

Ghé thăm Hầm chứa ngầm Hyosung LPG và Cảng hóa chất LPG

Hyosung Vina Chemicals - 25/10/2020

Cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham quan Hầm chứa LPG ngầm Hyos...

Khảo sát dự án Nhiệt điện Than tại Nam Định

Tỉnh Nam Định - 25/10/2020

Portcoast tiến hành khảo sát thủy văn, địa hình và đo sâu cho Dự án Nh...

Hỗ trợ Bộ Giao Thông Vận Tải và Cục Hàng hải Việt Nam

Cảng Nam Vân Phong - 24/10/2020

Portcoast hỗ trợ bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam thăm cảng Nam Vân Ph...