Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn đã tham gia cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh dẫn đầu, tìm hiểu mô hình xây dựng Khu thương mại tự do tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc.

Khu thương mại tự do (Thanh Đảo), tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - 26/10/2023

Trong các ngày từ 18/10 - 26/10/2023, Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn đã tham gia cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh ...

Đọc thêm