Để thực hiện nghiên cứu này, công ty tư vấn cảng và bờ biển có trụ sở tại Việt Nam, Portcoast Consultant Corporation, đã phát triển một bản sao số của hệ thống cảng.

Portcoast - 07/04/2024

Tháng 4, 2024 Để thực hiện nghiên cứu này, công ty tư vấn cảng và bờ biển có trụ sở tại Việt Nam, Portcoast Consultant Corporation, đã phát triển một bản sao số của hệ thống cảng. Khoi Tran, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi Số Portcoast, cho biết điều này đã giúp tăng cường khả năng của cảng, giảm tác động môi trường, và giảm số lượng va chạm cũng như các sự cố khác. Ngoài ArcGIS Pro và ArcGIS Online, Portcoast cũng đã sử dụng ArcGIS Earth, Scene Viewer và ArcGIS Maps SDKs cho Unity cho dự án.

Để thực hiện nghiên cứu này, công ty tư vấn cảng và bờ biển có trụ sở tại Việt Nam, Portcoast Consultant Corporation, đã phát triển một bản sao số của hệ thống cảng.