Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải”

Portcoast - 12/04/2024

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải” tại Hội thảo: “lấy ý kiến đối với đề án Phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ” do UBND thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải”
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải”
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải”
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Portcoast phát biểu tham luận: “Phát triển thương mại dịch vụ tại Phú Mỹ từ ngành cảng biển và dịch vụ hàng hải”