Di dời các cơ sở nội thành: chuyển động chậm

Theo Tuoi Tre Cuoi Tuan - 23/09/2012

Bảy năm sau ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về di dời hệ thống cảng biển ở TP.HCM (năm 2005) với hàng loạt yêu cầu "khẩn trương" đối với Bộ Tài chính và chính quyền TP.HCM, nay duy nhất Tân Cảng được di dời. Tương tự, các quyết định về di dời bệnh viện, trường học gây quá tải cho giao thông đô thị cũng chuyển động rất chậm.

CẢNG KHÔNG LỐI VÀO

Iheo quyết định của Thủ tướng Chính phú, những cảng tại TP.HCM cần di dời ra ngoại thành trước năm 2010 (gia hạn đến cuối năm 2012) gồm năm cảng và nhà máy là Tân cảng Sài Gòn, Nhà máy đóng tàu Ba Son, khu Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn), cáng Tân Thuận Đòng và cảng rau quả. Ngoài Tân cảng đã di dời xong vào năm 2008, cảng rau quá không di dời mà xin chuyến công năng tại chỏ thì việc di dời ba dự án còn lại hầu như chưa có nhiều tiến triển.

Ông Phạm Anh Tuân - phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast), thành viên tổ chi dạo cúa Chinh phú về di dời cảng biển - cho biết: "Nhà máy đóng tàu Ba Son dang triển khai thi công một số hạng mục thành phần tại Phú Mỹ (Bà Rịa - Vùng Tàu) và khu Nhà Rồng -Khánh Hội (cảng Sài Gòn) đang triển khai xây dựng cảng Sài Gòn Hiệp Phước tại Hiệp Phước (TP.HCM) cho kế hoạch di dời.

Iheo ông Tuấn, quá trình thực hiện di dời bị chậm do nhiều nguyên nhãn: chưa thu xếp được nguồn vốn dế dầu tư cảng mới, vướng mắc trong dền bù giải tỏa, cơ sở hạ tâng ngoài cảng tại vị trí mới chưa được đầu tư... Song, nguyên nhãn chính là do các doanh nghiệp phải di dời không thể huy dộng được đủ vốn để hoàn tất dự án, điền hình là dự án xãy dựng cáng Sài Gòn Hiệp Phước của cảng Sài Gòn đã phải tạm dừng thi công (dù đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng).

Di dời các cơ sở nội thành: chuyển động chậm
Cảng Bến Nghé sẽ được di dời vé cảng Phú Hữu, Q.9, TP.HCM nhưng cảng Phủ Hữu vẩn chưa hoạt động vì chưa có đường vào cảng.

Ngay cả khi các cảng mới đã hoàn thành cũng khó dưa vào khai thác, nếu có cũng rất hạn chế do cơ sở hạ tảng liên quan chưa dược dầu tư kịp, như đoạn dường nối vào cảng Sài Gòn Hiệp Phước chi khoảng l,8km nhưng nay vần chưa triển khai. Năm 2008, cảng sài Gòn dã dược Phó thủ tướng Hoàng Trung Hài cho phép chủ trì lặp dự án chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng - Khánh Hội nhưng dã không thế triển khai lặp quy hoạch và dự án chuyển dổi công năng vì vướng quy hoạch 1/2.000 toàn khu vực bờ tây sóng sài Gòn mà TP.HCM chưa phê duyệt.

Tại cuộc họp với Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP.HCM) mới dãy, ông Nguyễn Hồng Anh - tổng giám dốc Công ty Cơ klư' giao thông vận tải sài Gòn (Samco) - cho biết Samco dã đầu tư 700 ti dồng dế xây dựng cảng mới ớ Phú Hữu (quận 9) dế phục vụ di dời cảng Bến Nghé. Cáng dã xây xong giai đoạn 1 nhưng nay cũng không có đường vào. Kê hoạch di dời cảng Bến Nghé ra ngoại thành chịu chậm lại.

"CÁI KHÓ BÓ CÁI KHÔN"

Nghẽn mạch di dời, cũng theo ông Nguyễn Hồng Anh, xảy ra với hàng loạt cơ sở khác cùa ngành giao thông vận tái, nhất là việc di dời các bến xe ra ngoại thành kết hợp dời trạm dăng kiếm. Lúc dầu, bến xe miền Tây mới được quy hoạch tại xà Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh), nay lại có chú trương di dời vẻ xã Tân 'Lúc cùng huyện, mọi thú tục phái làm lại từ đầu. Samco vẫn dang chờ TP cho phép bán nửa diện tích bến xe miền Tây hiện tại làm kinh phí xây dựng bến xe mới. Bến xe miền Đông cũng không hơn gì, khi kế hoạch di dời từ quận Bình Thạnh về vị trí mới ở quận 9 rất chậm do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bên ngành giáo dục, mọi việc diễn ra y chang. Theo kế hoạch, đến nảm 2015 TP.HCM sẽ di dời năm trường dại học (ĐH) ra ngoại thành mà theo Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, hiện đã có hổn trường chắc chắn di dời là ĐH Kinh tế, ĐH Kiến trúc, ĐH dân lập Ngoại ngữ tin học và ĐH Sư phạm. Nhưng ông Trương Ngọc Ấn, phó hiệu trường Trường ĐH Kiến trúc, cho biết dù đã nhận dược lệnh di dời, dược bố trí quỹ dất để di dời, trường vẫn "chưa có nguồn tài chính dể thực hiện’,’ cụ thể là khoảng 600 ti dồng đế bồi thường giâi phóng mặt bằng và gần 2.000 ti đồng để xây dụng cơ sở vật chất.

Mặc dù có "lệnh" phải di dời nhưng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đang xin UBND TP cho xày dụng thêm một dãy vãn phòng tại trụ sở A (159 Nguyền Đình Chiểu). Theo kế hoạch di dời dã dược Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM phê duyệt, trường được bán dấu giá bảy cơ sở (giữ lại cơ sở A ờ đường Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở B ở dường Nguyễn Tri Phương) dể làm kinh phí di dời. ĐH Kinh tế đà mua l,3ha đất tại quận B để xây dựng trụ sở làm cơ sở dào tạo trung gian trong thời gian chờ bán các cơ sở cù để lấy tiền xây trường mới. Tổng vốn cho cơ sở trung gian này khoáng 400 ti dồng nhưng hiện tại trường dang thiếu tiền. Trường đã "gõ cứa” nhiều nơi để xin dược vay vốn kích cầu, nguồn vốn trái phiếu Chính phú... nhưng hiện vẫn chưa có thòng tin khả quan. "Trong tình hình thắt chặt dầu tư công như hiện nay thì đề xuất xây dựng cơ sở của trường chắc còn lâu mới dược ghi vốn" - ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt, trưởng phòng tố chức hành chính ĐH Kinh tế, nhận định.

Kế hoạch di dời các bệnh viện (BV) ra ngoại thành dã dược đặt ra cách dây nám năm với mục đích tăng giường bệnh, giảm lượng xe cùa người dân từ các tinh về chữa bệnh phải di vào nội thành cũng dang bị "kẹt” vì... chưa có tiền. Hiện TP dã thống nhát kế hoạch di dời BV Bệnh nhiệt dới và BV Phạm Ngọc Thạch ra ngoại thành dể tránh lây nhiễm trong khu dân cư, giâm tải cho ba BV là Nhi Đồng 1, Ung bướu và Chấn thương chinh hình. Hiện phương án di dời khả quan nhất là BV Chấn thương chinh hình, bởi một bản ghi nhớ đã dược UBND TP ký cho hợp dồng BT (xây dụng - chuyển giao) với Công ty cổ phần Đức Khải về việc xây dựng BV Chấn thương chinh hình tại khu Nam IP. Đối lại, công ty này dược mua chỉ định khu dất cùa BV Chấn thương chỉnh hình hiện tại sau khi BV này dời di. Theo thõng tin từ Công ty Đức Khái, BV Chấn thương chính hình mới sẽ được khởi công trong quý 4-2012 (sau nhiều lần hoãn vì thủ tục). Trong khi dó, ông Lê Văn Hai, trưởng phòng hành chính quản trị BV Bệnh nhiệt dứi, lại cho biết hiện BV này chưa có kế hoạch di dời. Không nhửng thế, BV chỉ được biết kế hoạch di dời qua... quy hoạch cùa UBND quận 5.

BV Nhi Đồng 1 cũng dã dược bổ trí một lô dất ở huyện Bình Chánh nhưng vần chưa thể lên phương án xây dựng cơ sứ 2 dế giảm tâi vì "chưa có giải pháp tài chính” Tương tự, kế hoạch xây dựng cơ sở 2 cùa BV Ung bướu cũng dang giậm chân tại chồ vì phần đất bố trí cho BV này tại quận 9 chưa thể giải phóng mặt bằng cũng do thiếu tiền.

AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÂM TRỄ?

Di dời các cơ sở nội thành: chuyển động chậm
Mr. Pham Anh Tuan.

"Các cơ chế, chính sách tạo vốn dề xây dựng cơ sở tại vị tri mới cho các doanh nghiệp di dời đã được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cáng biển số 5. Theo đó, vốn đáu tư xây dưng cơ sớ tại vi trí mới cùa các doanh nghiẽp di dời được sứ dụng từ nguón vốn tự có, vốn vay, vốn được tạo thành từ chuyển quyén sứ dụng đất tại vị trí cũ và các nguón vốn hợp pháp khác. Nguón vốn duợc các doanh nghiệp di dời trông chờ nhiều nhất - nguón vốn chính - là vốn được tạo thánh từ chuyền quyển sử dụng dất tại vị tri cũ. Khu Nhà Rông - Khánh Hội (cảng Sài Gòn) chưa thể thực hiện được phương ấn tạo vốn từ các nguón nêu trên do quy hoạch 1/2.000 cho khu vực này chưa đươc phê duyệt đế làm cơ sờ lập phương án chuyển dổi công năng và qua đó tạo vốn từ vị trí cũ. Chi khi nào quy hoạch 1/2.000 khu bờ tây sông Sài Gòn được phê duyệt thi mới đù cơ sờ dế các doanh nghiệp lập quy hoach chi tiết 1/500 tai vị tri cũ, làm cơ sở ơế kêu gọi các nhà đáu tư tham gia và qua đó mới có nguón vốn giải quyết bài toán đầu tư cảng mới.

Trong khoảng ba nàm qua, ít nhất đà bốn lán Chính phủ chi dao UBND TP phải hoàn thành quy hoach chi tiết 1/2.000 đế thúc đấy nhanh tiến độ di dời.

Song, cho dến cuộc hop ngày 24-8-2012 với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, UBND TP.HCM mới cho biết quy hoach diếu chinh khu bờ tây sõng Sài Gòn dù đã hoãn tất nhưng vần dang chờ ý kiến Bộ Xây dưng, dư kiến tháng 10-2012 mới có thế phê duyệt. Sư châm trẻ này một phán do quy hoach phâi diéu chinh nhiéu lán, trong đó có cả điéu chinh do sự xung đột lơi ích quy hoạch chung TP và quy hoạch riêng các khu cảng củ. Để đảm bảo lơi ích của doanh nghiệp di dời thì cán tăng mât độ xây dựng, hê số sử dung đất khi quy hoạch các khu vực càng cũ, mà điều này lại xung dột với quy hoach cảnh quan bờ tây sòng Sài Gòn.

Nhưng trong tình hình hiện nay, ngay cả khi quy hoạch 1/2.000 được duyêt, cà khi các doanh nghiêp có thế lâp dươc dư án chuyển đổi còng năng khu cảng cũ thì khả năng kêu gọi các nhà đáu tư góp vốn củng có thế sẽ rất khó khăn, vì vây, các cấp thẩm quyén nén có cơ chế hỏ trơ vốn trước cho các doanh nghiêp di dời hoăc bảo lãnh để các doanh nghiêp di dời có thế vay vốn từ cãc dinh chế tài chính nhằm hoàn tất viêc xây dưng dư án ở những vị trí mới, lúc dó có thế đầy nhanh được tiến độ".

Ông Phạm Anh Tuấn (phó tồng giám đốc thường trực Portcoast)

Cảng biển TPHCM: Đầu tư trọng tâm, trọng điểm

Theo saigondautu.com.vn - 30/08/2012

Quy hoạch phát triển cảng biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm m...

Bộ trưởng cùng đi khảo sát luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Theo GTVT - 30/08/2012

Tiếp tục chuyến làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong 2 ngày 29...

Xây dựng đồng bộ cụm cảng số 5 khu vực Đông Nam Bộ

Theo Baodientu.chinhphu.vn - 24/08/2012

Sáng 24/8, tại Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họ...