Ký hợp đồng Gói thầu số 1: Tư vấn Giám sát Dự án Xây dựng hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Phần Cảng)

Theo Portcoast - 11/04/2013

Ngày 11/4/2013, tại Trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Lễ ký hợp đồng gói thầu số 1: Tư vấn Giám sát Dự án Xây dựng hạ tầng Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) giữa Ban Quản lý Dự án Hàng hải II (đại diện cho Cục Hàng hải Việt Nam) và Nh...

Đọc thêm