Thư xác nhận từ Trimble

Portcoast - 13/10/2021

Thêm một sự công nhận từ Trimble cho việc sẵn sàng ứng dụng nhiều loại thiết bị hiện đại cho việc số hóa

Thêm vào những thiết bị của Portcoast từ Leica, Topcon, Trimble, ... giấc mơ về số hóa cảng và thành phố đang ngày càng gần hơn.

Thư xác nhận từ Trimble
Thư xác nhận từ Trimble
Thư xác nhận từ Trimble
Thư xác nhận từ Trimble

Portcoast đã thảo luận về một dự án đầy hứa hẹn với các đối tác

Portcoast - 27/09/2021

Hôm nay, một dự án đầy hứa hẹn sẽ được thảo luận trong một cuộc họp tr...

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ

Portcoast - 27/09/2021

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm ...

Chủ nhật của gia đình Portcoast

Portcoast - 26/09/2021

Chủ nhật vui vẻ, chúng tôi cùng nhau thỏa sức làm việc từ đảo Phú Quố...