Chủ nhật của gia đình Portcoast

Portcoast - 26/09/2021

Chủ nhật vui vẻ, chúng tôi cùng nhau thỏa sức làm việc từ đảo Phú Quốc đến Cà Ná Ninh Thuận, từ văn phòng đến công trường… vui vẻ bên nhau.

Chủ nhật của gia đình Portcoast
Bến Hành khách quốc tế Phú Quốc.
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Đội Giám sát Portcoast tại Bến Hành khách Quốc tế Phú Quốc.
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Cảng thủy nội địa Bảo Long - Công tác Kiểm tra hiện trường
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Sea Star - Công việc San lấp xử lý nền
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Cà Ná - Khảo sát địa vật lý
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Cà Ná - Công tác điều tra thổ nhưỡng
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Cà Ná - Khảo sát địa hình
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Cà Ná - Công tác điều tra thổ nhưỡng
Chủ nhật của gia đình Portcoast
Văn phòng Portcoast 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhật của gia đình Portcoast

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 25/09/2021

Hôm nay 25/09/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:...

Chúc mừng sự hợp tác thành công của PV Shipyard và Portcoast

Portcoast - 24/09/2021

Xin chúc mừng PV Shipyard đã tiếp nhận thành công tàu Pacific Harmony....

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 18/09/2021

Hội thảo cuối tuần của Portcoast...