Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ

Portcoast - 27/09/2021

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ. Máy bay không người lái DJI mới nhất vừa gia nhập gia đình UAV của Portcoast.

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ
Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ
Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ
Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ

Chủ nhật của gia đình Portcoast

Portcoast - 26/09/2021

Chủ nhật vui vẻ, chúng tôi cùng nhau thỏa sức làm việc từ đảo Phú Quố...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 25/09/2021

Hôm nay 25/09/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:...

Chúc mừng sự hợp tác thành công của PV Shipyard và Portcoast

Portcoast - 24/09/2021

Xin chúc mừng PV Shipyard đã tiếp nhận thành công tàu Pacific Harmony....