Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Bách Khoa HCM - 29/05/2020

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020, tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Xây dựng, Phó Tổng Giám đốc của Portcoast đã tham gia lễ trao học bổng cho các sinh viên thuộc Bộ môn Cảng - Kỹ thuật Biển có kết quả học tập xuất sắc.

Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Họp với Bộ Giao thông vận tải tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 28/05/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc của Portcoast đã tham dự và trình bà...

Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung

Portcoast - 27/05/2020

Giới thiệu kết quả của công việc quét laser 3D tại Cảng Hyosung. Việc ...

Họp về dự án Điện Gió

Portcoast - 26/05/2020

Cuộc họp về Dự án Điện gió với sự tham dự của đại diện Khách hàng, Tổ...