Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.

Portcoast - 19/02/2024

Trong buổi gặp mặt này, Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc, thay mặt ban lãnh đạo, đã trao những lời chúc tốt đẹp nhất cùng với lì xì mừng năm mới cho mọi thành viên của gia đình Portcoast. Lời chúc mừng gửi gắm hy vọng về một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ cho mỗi thành viên và gia đình của họ.

Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.
Portcoast đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, mang lại không khí ấm áp và sum vầy cho toàn thể nhân viên. Sự kiện này không chỉ là dịp để mọi người đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào một khởi đầu mới đầy hứng khởi.