Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Portcoast - 13/02/2024

Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Portcoast tham gia đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu