Lễ bàn giao khu vực CY5 của dự án SAPT2 - Karachi, Pakistan

Karachi, Pakistan - 01/09/2020

Handing over ceremony for CY5 Area of SAPT2 project - Karachi, Pakistan

Lễ bàn giao khu vực CY5 của dự án SAPT2 - Karachi, Pakistan
Lễ bàn giao khu vực CY5 của dự án SAPT2 - Karachi, Pakistan
Lễ bàn giao khu vực CY5 của dự án SAPT2 - Karachi, Pakistan

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 29/08/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 29/08/2020...

Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020

Cảng Posco - 27/08/2020

Portcoast thực hiện giám sát công tác nạo vét định kỳ khu vực Cảng Pos...

Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 24/08/2020

Mr. Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Portcoast, trình bày với Ủy Ban Nhân ...