Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast

Portcoast - 15/10/2021

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, thiết bị MX50 đầu tiên ở Châu Á đã được chuyển đến văn phòng của Portcoast

Cùng với hệ thống bản đồ di động hiện có (Polaris, UAV Strombee, UAV Matric RTK300 kết hợp với L1, P1), MX50 sẽ nâng cao hơn nữa khả năng số hóa toàn bộ đô thị của Portcoast. Dữ liệu số hóa sẽ là nền tảng cho việc thiết kế thành phố thông minh hoặc thành phố song sinh kỹ thuật số.

Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast
Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast
Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast
Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast
Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast
Hệ thống di động mới nhất của Trimble (MX50), đã chính thức có mặt tại Portcoast

Thư xác nhận từ Trimble

Portcoast - 13/10/2021

Thêm một sự công nhận từ Trimble cho việc sẵn sàng ứng dụng nhiều loại...

Portcoast đã thảo luận về một dự án đầy hứa hẹn với các đối tác

Portcoast - 27/09/2021

Hôm nay, một dự án đầy hứa hẹn sẽ được thảo luận trong một cuộc họp tr...

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm biến nhiệt và hình ảnh mạnh mẽ

Portcoast - 27/09/2021

Mavic 2 Enterprise Advanced - Máy bay không người lái nhỏ gọn với cảm ...