Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast

Portcoast - 05/11/2020

Giáo sư. Tiến sĩ. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, PGS. Giáo sư. Tiến sĩ. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thục, Giám Đốc Viện Định Cư & Năng Lượng Bền Vững, PGS. Giáo sư. Tiến sĩ. Tiến sĩ Lưu Thế Anh, Giám đốc Viện Tài nguyên và Môi trường và Kiến trúc sư Nguyễn Đặng Phương Linh, Viện Định cư & Năng lượng Bền vững đã đến thăm Văn phòng Portcoast để thảo luận về Tổ cảng 5 Kế hoạch sử dụng công nghệ sáng tạo và trải nghiệm sản phẩm quét laser, BIM, Scan-to-BIM.

Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Portcoast trình bày quy hoạch Cụm cảng biển nhóm 5
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Portcoast giới thiệu giải pháp Quản lý hạ tầng thời đại 4.0
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viện Định cư & Năng lượng bền vững, PGS.TS. Tiến sĩ Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường và Kiến trúc sư Nguyễn Đặng Phương Linh, Viện Định cư & Năng lượng bền vững được Chủ tịch Portcoast giới thiệu về các thiết bị đo đạc
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
Portcoast BIMLab giới thiệu các công nghệ tiên tiến và các dự án Scan-to-BIM
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có buổi trải nghiệm về VR của dự án Hyosung với Kat VR
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast
Giáo sư Tiến sĩ. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thăm Văn phòng Portcoast

Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast

Portcoast - 04/11/2020

Các thành viên Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn p...

Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Chúc mừng Ngày Truyền thống của Ngành Quản lý xây dưng, Khoa Xây dựng,...

Sự kiện tăng cường liên kết giữa đại học và công nghiệp phục vụ phát triển bền vững

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Portcoast tham dự sự kiển tổ chức bởi Đại học Bách Khoa TP.HCM với mục...