Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Chúc mừng Ngày Truyền thống của Ngành Quản lý xây dưng, Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng
Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng
Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng

Sự kiện tăng cường liên kết giữa đại học và công nghiệp phục vụ phát triển bền vững

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Portcoast tham dự sự kiển tổ chức bởi Đại học Bách Khoa TP.HCM với mục...

Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast

Portcoast - 29/10/2020

Các nhà quản lý của Samsung C&T đã đến thăm Portcoast và trải nghiệm c...

Hội thảo về "Kỹ thuật xây dựng trong thời kỳ 4.0"

Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh - 25/10/2020

Vào ngày 25/10/2020, Portcoast đã có một bài thuyết trình về "Chuyển đ...