Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast

Portcoast - 04/11/2020

Các thành viên Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng của Portcoast và trải nghiệm các công nghệ tiên tiến của BIM, 3D Laser Scan và Scan-to-BIM.

Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast
Ban Giám đốc của Gemadept Corporation đã đến thăm văn phòng Portcoast

Ngày truyền thống Ngành Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Chúc mừng Ngày Truyền thống của Ngành Quản lý xây dưng, Khoa Xây dựng,...

Sự kiện tăng cường liên kết giữa đại học và công nghiệp phục vụ phát triển bền vững

Đại học Bách Khoa HCM - 31/10/2020

Portcoast tham dự sự kiển tổ chức bởi Đại học Bách Khoa TP.HCM với mục...

Các nhà quản lý Samsung C&T đến thăm Portcoast

Portcoast - 29/10/2020

Các nhà quản lý của Samsung C&T đã đến thăm Portcoast và trải nghiệm c...