Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ cuối)

Theo VLR, số 50 - 12/2011

Giai đoạn đến 2015, ngoài những bến cảng đã hoặc đang triển khai xây dựng, cần tập trung, khuyến khích đầu tư như sau

Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ cuối)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khởi công.
Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ cuối)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khởi công.

Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ 2)

Theo VLR, số 49 - 11/2011

Quy hoạch chi tiết (QHCT) phát triển hệ thống cảng biển Nhóm 5 đến nă...

Phát triển kinh tế biển - nhìn từ cảng biển

Theo VLR, số 48 - 10/2011

Để tiếp tục phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, trong đó...

Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với UBND Tp. Hồ Chí Minh

Theo Portcoast - 23/09/2011

Ngày 23/9/2011, tại Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công t...