Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ 2)

Theo VLR, số 49 - 11/2011

Quy hoạch chi tiết (QHCT) phát triển hệ thống cảng biển Nhóm 5 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt bằng QĐ số 1745/QĐ-BGTVT (03.08.2011).

Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ 2)
Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ 2)
Nhóm cảng biển số 5 - Từ quy hoạch cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả (Kỳ 2)

Phát triển kinh tế biển - nhìn từ cảng biển

Theo VLR, số 48 - 10/2011

Để tiếp tục phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, trong đó...

Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với UBND Tp. Hồ Chí Minh

Theo Portcoast - 23/09/2011

Ngày 23/9/2011, tại Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công t...

Kế hoạch xây dựng đại học AIT-Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tích cực

Theo www.ait.ac.th - 18/04/2011

Viện Công nghệ châu Á (AIT) đã tiến gần hơn tới mục tiêu thành lập một...