Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa

Theo sxd.dongnai.gov.vn - 06/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1917/UBND-KGVX ngày 07/3/2023 về việc mô hình số phường Trảng Dài, ngày 22/3/2023 đại diện Sở Xây dựng đã cùng với đại diện UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan nghe Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) báo cáo kết quả khảo sát,lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa.

Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa
Hình ảnh tại buổi làm việc
Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa
Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa
Làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) để nghe báo cáo kết quả khảo sát, lập mô hình số phường Trảng Dài và tham quan các công nghệ số hóa

Tin: Nguyễn Anh Tuấn

Sẽ áp dụng mô hình thông tin công trình theo giai đoạn

Theo most.gov.vn - 01/04/2023

Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng gi...

TP.HCM mong muốn cảng Cần Giờ sớm thành hiện thực

Theo baogiaothong.vn - 03/03/2023

Việc điều chỉnh quy hoạch đầu tư các cảng mới ở khu vực Cần Giờ từ cản...