Tiệc cuối năm tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

17/01/2020

Chủ tịch và Giám đốc Tài chính của Portcoast đã đi thăm Bộ phận Kỹ thuật Cảng & Đường thủy - Khoa Kỹ thuật Thủy lực và Viện Xây dựng Kỹ thuật Ngoài khơi nhân dịp cuối năm.

Portcoast thăm Bộ phận Kỹ thuật Cảng & Đường thủy - Khoa Kỹ thuật Thủy lực và Viện Xây dựng Kỹ thuật Ngoài khơi nhân dịp cuối năm
Portcoast thăm Bộ phận Kỹ thuật Cảng & Đường thủy - Khoa Kỹ thuật Thủy lực và Viện Xây dựng Kỹ thuật Ngoài khơi nhân dịp cuối năm

Đại diện của FARO đã cho ra mắt sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của thương hiệu này

Portcoast - 14/01/2020

Sáng nay, đại diện của FARO đã ra mắt sản phẩm mới nhất và hiện đại nh...

Hội nghị đào tạo của Leica tổ chức tại Portcoast

Portcoast - 14/01/2020

Hội nghị huấn luyện Leica được tổ chức tại Tòa nhà Portcoast. Trong Hộ...