Tiệc cuối năm tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Đại diện của FARO đã cho ra mắt sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của thương hiệu này

Portcoast - 14/01/2020

Sáng nay, đại diện của FARO đã ra mắt sản phẩm mới nhất và hiện đại nh...

Hội nghị đào tạo của Leica tổ chức tại Portcoast

Portcoast - 14/01/2020

Hội nghị huấn luyện Leica được tổ chức tại Tòa nhà Portcoast. Trong Hộ...

Hội nghị xúc tiến đầu tư Trà Vinh 2020

Trung Tâm Hội Nghị Nhà Khách Trà Vinh - 14 & 15/01/2020

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Portcoast, trình bày tại cuộc họp khá...