Portcoast đã báo cáo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Giao thông vận tải về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh - 21/04/2023

Ngày 21/04/2023, Portcoast đã báo cáo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Giao thông vận tải về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Portcoast đã báo cáo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Giao thông vận tải về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ
Portcoast đã báo cáo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Giao thông vận tải về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Portcoast báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, vùng đất Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cục Hàng hải Việt Nam - 19/04/2023

Ngày 19/04/2023, Portcoast báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, v...