Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép

04/12/2019

Portcoast áp dụng công nghệ quét laser vào khảo sát thực địa tại Cảng chung Mép.

Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép
Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép
Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép
Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép
Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép
Khảo sát thực địa tại Cảng Cái Mép

Portcoast giới thiệu chi tiết về BIM360 & Scan-To-Bim cho các đối tác

Portcoast - 28/11/2019

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, Portcoast đã trình bày BIM360 & Scan To...

Gặp gỡ với các đối tác cho SAPT giai đoạn 2

Portcoast - 27-28/11/2019

Vào ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2019, cuộc họp với Thuyền trưởng Syed R...

Portcoast giới thiệu chi tiết BIM360 & Scan To Bim cho Hutchison

Portcoast - 26/11/2019

Ngày 26 tháng 11 năm 2019 Portcoast giới thiệu chi tiết về BIM360 & Sc...