Gặp gỡ với các đối tác cho SAPT giai đoạn 2

27 & 28/11/2019

Vào ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2019, cuộc họp với Thuyền trưởng Syed Rashid Jamil Giám đốc điều hành của SAPT, Kỹ sư HPH Ông Taylor Ng và Ông Sun Kin Ho, Ông Usman Mumtaz Giám đốc điều hành của HPK, Nhà thầu CHEC về giám sát thi công cho Cảng nước sâu Pakistan giai đoạn 2.

Gặp gỡ với các đối tác cho SAPT giai đoạn 2
Gặp gỡ với các đối tác cho SAPT giai đoạn 2

Portcoast giới thiệu chi tiết BIM360 & Scan To Bim cho Hutchison

Portcoast - 26/11/2019

Ngày 26 tháng 11 năm 2019 Portcoast giới thiệu chi tiết về BIM360 & Sc...

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2019

Portcoast - 20/11/2019

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng tôi kính chúc các giáo viên lu...

Gặp gỡ Tổng cục Hàng hải Bình Thuận cho dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Binh Thuan - 18/11/2019

Gặp gỡ Tổng cục Hàng hải Bình Thuận cho dự án Cảng tổng hợp Cà Ná...