Hội thảo cuối tuần tại Portcoast

07/03/2020

Nhóm địa kỹ thuật Portcoast trình bày và giới thiệu về các thí nghiệm địa chất hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast

Portcoast BIMLab giới thiệu đến mọi người ứng dụng lắp đặt khối bảo vệ bờ. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ bao gồm BIMLab, CRE, PEC được hình thành để tiếp tục phát triển và hoàn thành ứng dụng.

Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast
Hội thảo cuối tuần tại Portcoast

Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 06/03/2020

Đội Portcoast cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm cảng ...

Thiết bị hỗ trợ chuyên dụng cho công tác quét laser

Cảng Baria Serece - 27/02/2020

Khi thực hiện công tác laser scan, đã có không ít lần các kỹ sư gặp nh...

Gặp gỡ với UBND Hà Tiên

UBND Hà Tiên - 26/02/2020

Portcoast đã có buổi gặp gỡ với Ủy ban nhân dân Hà Tiên để trình bày v...