Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải

06/03/2020

Đội Portcoast cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải
Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải
Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải
Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải
Tham quan cảng đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải

Thiết bị hỗ trợ chuyên dụng cho công tác quét laser

Cảng Baria Serece - 27/02/2020

Khi thực hiện công tác laser scan, đã có không ít lần các kỹ sư gặp nh...

Gặp gỡ với UBND Hà Tiên

UBND Hà Tiên - 26/02/2020

Portcoast đã có buổi gặp gỡ với Ủy ban nhân dân Hà Tiên để trình bày v...

Kiểm tra nghiệm thu các giai đoạn thi công bằng công nghệ quét laser 3D

Nhà máy Beton6 - 25/02/2020

Portcoast kiểm tra nghiệm thu các giai đoạn thi công bằng công nghệ la...