Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 12/09/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 12/09/2020

  1. TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG TÁC TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG CẬP TÀU - (TRƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NHÂN, LÊ TUẤN NHÂN, TS. LÊ TUẤN ANH).

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn - 12/09/2020

Trung tâm Kĩ thuật Sông Biển đã tiến hành công tác khảo sát đo sâu cho...

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng và các giảng viên tham quan Văn phòng Portcoast

Portcoast - 11/09/2020

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựn...

Tham quan thực tế cùng khách hàng của Cảng Phước An tại Posco Việt Nam, CMIT và SSIT

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 11/09/2020

Portcoast tham quan thực tế cùng khách hàng của Cảng Phước An tại Cảng...