Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn - 12/09/2020

Trung tâm Kĩ thuật Sông Biển đã tiến hành công tác khảo sát đo sâu cho Gói F dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP
Khảo sát đo sâu tại gói F dự án LSP

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng và các giảng viên tham quan Văn phòng Portcoast

Portcoast - 11/09/2020

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựn...

Tham quan thực tế cùng khách hàng của Cảng Phước An tại Posco Việt Nam, CMIT và SSIT

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 11/09/2020

Portcoast tham quan thực tế cùng khách hàng của Cảng Phước An tại Cảng...

Tiệc sinh nhật dành các thành viên Portcoast có ngày sinh vào tháng 8 và tháng 9

Portcoast - 05/09/2020

Chúc mỗi ngày của tuổi mới các thành viên của Portcoast l...