Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020

Portcoast - 30/05/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

  • Chủ đề 1: Giới thiệu phần mềm Leica Infinity - Trình bày: Võ Thị Loan.
  • Chủ đề 2: Uniclass 2015 Classification trong Autodesk Revit - Trình bày: Trương Nguyễn Trọng Nhân và Trương Trọng Khiêm.
  • Chủ dề 3: Giới thiệu BIM 360 Doc trên Ipad - Trình bày: Trương Nguyễn Trọng Nhân.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020
Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020

Trình bày trước thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

BRVT - 30/05/2020

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc của Portcoast, đã trình bày về sự phá...

Tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Bách Khoa HCM - 29/05/2020

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020, tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Ch...

Họp với Bộ Giao thông vận tải tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 28/05/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc của Portcoast đã tham dự và trình bà...