Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 13/09/2021

ngày 11/09/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:

 1. Giới thiệu về Mô hình thông tin công trình (BIM)
  Người trình bày: KS. Dương Nguyễn Khắc Tân, KS. Nguyễn Phương Nam, KS. Lý Đăng Khoa, KS. Phùng Quế Hương và TS. Lê Tuấn Anh
 2. Cập nhật mô hình & góc nhìn thứ nhất ở Cái Mép Hạ
  Người trình bày: Game Team
 3. Giới thiệu bản cập nhật mới phần mềm Ricoh 360 Tour
  Người trình bày: KS.Trần Minh Khang
 4. Arkio: Lập kế hoạch thiết kế với mô hình ý tưởng trong VR-AR
  Người trình bày: KS. Nguyễn Minh Công, KS. Trần Văn Hòa, KS. Nguyễn Trần Khánh

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Portcoast - 08/09/2021

Portcoast đã có cuộc họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự ...

Portcoast họp về phát triển dịch vụ logistics và quy hoạch kho cảng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Portcoast - 07/09/2021

Họp với Sở Công thương Ninh Thuận về phát triển dịch vụ logistics và q...