Họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Portcoast - 08/09/2021

Portcoast đã có cuộc họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná
Họp với Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công - Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Portcoast họp về phát triển dịch vụ logistics và quy hoạch kho cảng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Portcoast - 07/09/2021

Họp với Sở Công thương Ninh Thuận về phát triển dịch vụ logistics và q...

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc - Tháng 9/2021

Tỉnh Kiên Giang - 03/09/2021

Một vài hình ảnh mới nhất về dự án Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc - ...