Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)

19/12/2019

Ứng dụng quét laser 3D trong kiểm tra xây dựng làm việc tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
Công tác kiểm tra xây dựng tại Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)

Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của cảng quốc tế Sea Star.

Cảng quốc tế Sea Star - 19/12/2019

Đội ngũ Portcoast cùng với Chủ sở hữu của Nhà ga Quốc tế Sea Star, Sở ...

Họp về việc phát triển cảng Nam Vân Phong

Khanh Hoa PC - 18/12/2019

Gặp gỡ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa, các Sở liên quan và Cản...

Khảo sát Cảng hóa chất Hyosung về Kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn dầu

Hyosung Chemical Port - 18/12/2019

Đội ngũ của Portcoast cùng với Hyosung và Bộ Tài nguyên và Môi trường ...