Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của Cảng quốc tế Sea Star

19/12/2019

Đội ngũ Portcoast cùng với Chủ sở hữu của Nhà ga Quốc tế Sea Star, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cảng vụ Vũng Tàu, Sở Giao thông Vận tải, Nhân dân thị trấn Phú Mỹ để kiểm tra vị trí dự án để đánh giá tác động môi trường của dự án cảng.

Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của cảng quốc tế Sea Star
Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của cảng quốc tế Sea Star
Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của cảng quốc tế Sea Star
Kiểm tra địa điểm dự án để đánh giá tác động môi trường của cảng quốc tế Sea Star

Họp về việc phát triển cảng Nam Vân Phong

Khanh Hoa PC - 18/12/2019

Gặp gỡ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa, các Sở liên quan và Cản...

Khảo sát Cảng hóa chất Hyosung về Kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn dầu

Hyosung Chemical Port - 18/12/2019

Đội ngũ của Portcoast cùng với Hyosung và Bộ Tài nguyên và Môi trường ...

Gặp gỡ với đối tác cho dự án Ca Na Power Complex & LNG Terminal

Ninh Thuan PC - 17/12/2019

Gặp gỡ với Phó Chủ tịch PC Ninh Thuận, các phòng ban và nhà đầu tư có ...