Nghiên cứu tổng thể toàn diện
Luồng Cái Mép - Thị Vải

Chủ đầu tư: Cục Hàng Hải Việt Nam (CHHVN)/Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT).

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: Tuyến luồng dọc theo sông Cái Mép - Thị Vải, dài 50km từ phía nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài đến tỉnh Đồng Nai, dự kiến nâng cấp để đón tàu trọng tải đến 100.000 DWT tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, tàu 60.000 DWT tại khu vực cảng Mỹ Xuân - Phước An và tàu 30.000DWT tại khu vực cảng Gò Dầu.

Dịch vự tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Khảo sát thủ hải văn.
  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở.
  • Chạy mô hình toán.
  • Mô phỏng chạy tàu Real time và Fast time.
Nghiên cứu tổng thể toàn diện Luồng Cái Mép - Thị Vải

Hình ảnh dự án