Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xây dựng (REACTEC) đến tham quan Portcoast

Portcoast - 10/06/2020

REACTEC tham quan và trải nghiệm công nghệ mới tại văn phòng của Portcoast.

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xây dựng (REACTEC) đến tham quan Portcoast
Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xây dựng (REACTEC) đến tham quan Portcoast
Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xây dựng (REACTEC) đến tham quan Portcoast
Tiến sĩ Thắng, Phó Giám Đốc của REACTEC trải nghiệm Cảng Hyosung trong môi trường thực tế ảo với thiết bị HTC Vive Pro
Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xây dựng (REACTEC) đến tham quan Portcoast

Họp về phát triển cảng và dịch vụ hậu cần của Cảng Tổng hợp Vạn Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh - 10/06/2020

Trình bày trước Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và Uỷ Ba...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 06/06/2020

Portcoast - 06/06/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast...