Portcoast họp trực tuyến liên quan đến Công tác xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná

Portcoast - 07/07/2021

Cuộc họp trực tuyến liên quan đến công tác Xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná đã được tổ chức thành công tốt đẹp giữa 3 bên: Trung Nam Group, B + H Architects và Portcoast.

Portcoast họp trực tuyến liên quan đến Công tác xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná
Portcoast họp trực tuyến liên quan đến Công tác xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná
Portcoast họp trực tuyến liên quan đến Công tác xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná
Portcoast họp trực tuyến liên quan đến Công tác xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 03/07/2021

Buổi hội thảo sáng nay (03/07/2021) bao gồm các chủ đề sau:...

Công tác san lấp tại Cảng biển Quốc tế Sao Biển đang được xây dựng

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 03/07/2021

Công tác san lấp của Cảng biển Quốc tế Sao Biển đang được thi công.Por...

Giám sát công trình xây dựng Cảng Nội địa Bảo Long - Phú Mỹ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 03/07/2021

Đội giám sát Portcoast đang thực hiện công tác tại Công trình Cảng Nội...