Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng

Portcoast - 19/09/2023

Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng và giới thiệu các công nghệ của Portcoast trong chuyển đổi số và các dự án ứng dụng.

Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng
Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng
Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng
Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng
Portcoast đón tiếp ông Bùi Hồng Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng

Portcoast chào đón Tập đoàn JAN DE NUL

Portcoast - 15/09/2023

Ngày 15 tháng 9 năm 2023 Portcoast chào mừng ông Emiel Cornelis - Giám...

Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Cảng Đông Nam Á 2023

Tp. Hồ Chí Minh - 14/09/2023

Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Cảng Đông Nam Á 2023 đã diễn r...

Portcoast đón tiếp ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc IDICO và đoàn công tác

Portcoast - 08/09/2023

Portcoast đón tiếp ông Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc IDICO và đ...