Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai - 13/05/2022

Ngày 12/5/2022, Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành liên quan về quy hoạch cảng biển Đồng Nai.

Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai
Portcoast đã tham gia chuyến thăm và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng biển Đồng Nai

Chủ tịch Asia Hexagon Geosystems đã đến thăm và có buổi hội thảo với Portcoast

Portcoast - 06/05/2022

Ngày 6/5/2022, Ông Faheem Khan - Chủ tịch Asia Hexagon Geosystems đã đ...

Portcoast thực hiện công tác khảo sát phục vụ quy hoạch chi tiết dự án tại đảo Côn Đảo

Đảo Côn Đảo - 05/05/2022

Portcoast thực hiện công tác khảo sát địa hình, thủy văn phục vụ quy h...