Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)

Portcoast - 02/12/2021

Làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) về số hóa hiện trạng công trình.

Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)
Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)
Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)
Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)
Portcoast có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)

Portcoast đã có buổi làm việc với Tập đoàn Trung Nam về dự án Cảng tổng hợp Cà Ná

Portcoast - 30/11/2021

Làm việc với Tập đoàn Trung Nam về dự án Cảng tổng hợp Cà Ná....

Portcoast đã có buổi làm việc với Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu - 29/11/2021

Làm việc với Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển cản...