Portcoast chào đón công ty Hyosung Vina Chemicals

Portcoast - 09/05/2023

Ngày 09/05/2023, Portcoast đã đón tiếp Ông Kim Jong Ki - Phó Tổng Giám đốc, Ông Lee Sang Ouk - Trưởng phòng Quản lý và Ông Phí Đình Lục - Trưởng phòng Quản lý - Nhóm Hợp tác Đối ngoại của HYOSUNG VINA CHEMICALS CO. LTD để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai và giới thiệu các công nghệ cốt lõi của Portcoast để chuyển đổi kỹ thuật số.

Portcoast chào đón công ty Hyosung Vina Chemicals
Portcoast chào đón công ty Hyosung Vina Chemicals
Portcoast chào đón công ty Hyosung Vina Chemicals
Portcoast chào đón công ty Hyosung Vina Chemicals

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Portcoast 2023

Portcoast - 28/04/2023

Ngày 11/06, Portcoast đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thườn...

Portcoast trình Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Cảng Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Hanoi - 25/04/2023

Ngày 25/4/2023, Portcoast đã có tờ trình Quy hoạch chi tiết vùng đất, ...

Porcoast khai giảng Khóa đào tạo BIM ISO 19650

Portcoast - 22/04/2023

Ngày 22/04/2023, Porcoast đã khai giảng Khóa đào tạo BIM ISO 19650 do ...