Portcoast báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 23/03/2022

Trong buổi làm việc ngày 23/03/2022 với Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Portcoast trình bày về tình hình thực hiện quy hoạch trung tâm logistics Cái Mép Hạ.

Portcoast báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ
Portcoast báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ
Portcoast báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ
Portcoast báo cáo công tác triển khai lập quy hoạch dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ

Portcoast và Chủ đầu tư thảo luận trong cuộc họp về tiềm năng hợp tác

Portcoast - 22/03/2022

Portcoast và Chủ đầu tư thảo luận trong cuộc họp về tiềm năng hợp tác....

Portcoast trình bày về tiến độ dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ

Portcoast - 22/03/2022

Cuộc họp bàn về tiến độ các dự án trọng điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu do ...