Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast

Portcoast - 05/05/2021

Máy quét Laser 3D GLS-2200 - thiết bị mới nhất của TOPCON vừa cập bến Portcoast. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu thiết bị này.

Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast
Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast
Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast
Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast
Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast
Máy quét Laser 3D GLS-2200 - Thiết bị mới nhất của TOPCON đã tới Portcoast

Họp thảo luận về Kế hoạch An toàn Hàng hải cho tàu container

Portcoast - 04/05/2021

Họp bàn về Kế hoạch an toàn hàng hải cho tàu container có tải trọng từ...

Chào mừng Phó Chủ tịch Hiệp hội Di sản Văn hóa Việt Nam đến Portcoast

Portcoast - 03/05/2021

Chào mừng Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt...